Kontakty

Event centrum
náměstí Velké Moravy 2190
686 03 Staré Město

email:info@eventcentrum.cz
info@mestostaremesto.cz
tel.: +420 739 944 599
Facebook: Dění ve Starém Městě   https://www.facebook.com/DenivSM/

Odpovědný vedoucí: Mgr. Pavel Pluhař

Provozovatel:
Sportovní a kulturní centrum příspěvková organizace
Brněnská 1249
686 03 Staré Město
IČ 75121824

www.skcsm.cz